> over ons

De gemeente stelt zich voor

Onze Doopsgezinde Gemeente Arnhem is een kleine christelijke gemeente met ongeveer 60 leden en vrienden. Naar Bijbels inzicht gaat het ons om geloof en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot.

Vrijheid voor persoonlijk geloof en volwassendoop

Bij de doopsgezinden is er veel vrijheid om het geloof op een persoonlijke manier te beleven. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de volwassendoop: vanuit ons gemeentebesef kiezen wij op volwassen leeftijd voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis, die met een (weder)doop kan worden bevestigd, maar ook dat is een persoonlijke keuze.

Wijze van leven

Geloven in God betekent voor ons vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede. Het open gesprek is bij ons belangrijk - over vragen die ons bezig houden, over wat ons bezielt om te geloven en hoe met elkaar gemeente te zijn.

Ontmoeting

We ontmoeten elkaar in gespreksgroepen thuis en komen op zondagochtend samen in de Waalse kerk in de dienst. In de dienst is er ruimte voor gebed, meditatie, zang, het lezen uit de Bijbel en daarover nadenken. Na de dienst drinken we met elkaar koffie en is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Ruimte voor vragen en twijfels

Er is ruimte en respect om vragen te stellen en antwoorden te vinden, twijfels te uiten en elkaar te bemoedigen. We gaan voor vrede en vertrouwen - in het spoor van Jezus Christus.

Benieuwd?

Bent u benieuwd wie de doopsgezinden zijn? Of wilt u kennis maken? Wij verwelkomen u graag als gast in een dienst of in één van de gespreksgroepen. Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen met iemand van de kerkenraad (kerkenraad@doopsgezindenarnhem.nl).

 

 

 
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl