> kerkdiensten > herdenkingsdienst

Herdenkingsdienst

Elk jaar, eind november, gedenken we de overledenen uit onze gemeente van het afgelopen jaar. Wij doen dat door hun namen noemen en daarbij kaarsen aan te steken. Hiermee brengen we tot uitdrukking dat zij in onze herinnering leven en in onze beleving nog steeds deel uitmaken van onze kring en van God. Nabestaanden van de overledenen zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Datum: 21 nov. 2021

Zie onder agenda, overzicht kerkdiensten.


herdenking

gedachtenis

herdenken

overledenen

 
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl