> kerkdiensten

Kerkdiensten

Iedere zondag, met uitzondering van de 2e zondag van de maand, is er een dienst om 10:00 uur in de Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1. Er is een interactief moment tijdens iedere dienst, dit heet de open ruimte. 

Gezamenlijke vieringen met de Eglise Wallonne en Parkstraatgemeente
Vijf zondagen in de zomer en nog een paar keer verspreid door het jaar, zijn er gemeenschappelijke diensten in de Waalse kerk en in de kerk van de Parkstraatgemeente. Soms beginnen deze diensten op een andere tijd (17:00 uur of 10.15 uur) dan wij gewend zijn.

Oecumenische pelgrimsvieringen Vanaf 22 sep. is er iedere vierde woensdag van de maand een pelgrimsviering. Tijdstip: 9.30 uur tot 13.00 uur
Vanaf 9.00 uur: Welkom, binnenkomen in stilte. Voor meer informatie klik hier

Coventry Vredesgebed. Iedere vrijdag 12.30-12.40 uur. Opgave niet nodig.
Elke vrijdag rond het middaguur wordt in de Waalse Kerk oecumenisch voor vrede en verzoening gebeden. Dit zgn. Coventry Vredesgebed wordt op hetzelfde uur, op ruim 200 plaatsen over de hele wereld gehouden. Allemaal plaatsen, die ooit leden onder oorlogsgeweld.

BIJZONDERE KERKDIENSTEN
Op een aantal zondagen en feestdagen zijn er bijzondere kerkdiensten, zoals avondmaalsvieringen, kinderdankzegging, herdenkingsdienst, Kerstmis en Pasen. Ook zijn er speciale kerkdiensten mogelijk bij doop, huwelijk en overlijden.

Zie onder agenda, overzicht kerkdiensten.


kerkdiensten

zomerdiensten

bijzondere diensten

 
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl