Taakgroepen

Kerkenraad:

zr. Marjo Werkhoven                         Voorzitter  06-2932 6824

voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl

vacant                   Secretaris
secretaris@doopsgezindenarnhem.nl

zr. Diny Wouda                        Penningmeester
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl                         

De gehele kerkenraad is te bereiken per email via kerkenraad@doopsgezindenarnhem.nl

Begeleidingscommissie:
zr. Marjan van Binsbergen
zr. Coby van der Berg,
br. Foppe Wouda
email: begeleiding@doopsgezindenarnhem.nl

Deze commissie begeleidt de predikant door een klankbordfunctie te vervullen en signalen uit de gemeente terug te koppelen. 

Commissie van Bezoek:
zr. Coby van der Berg
zr. Wil van Gelderen

br. ds. Ruud Mulder (consulent) 
email: bezoek@doopsgezindenarnhem.nl

Liturgiecommissie:
zr. Coby van der Berg
zr. Elaine Bohlken
zr. Dieuwertje van der Wijk
email: liturgie@doopsgezindenarnhem.nl

Leren en Toerusten:
Anne-Rie Bus
Han Bohlken
email: leren@doopsgezindenarnhem.nl 

ledenadministratie:
zr Marjan van Binsbergen en br. Onno van Binsbergen 
postadres Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem
tel: 026-3810354 e-mail: ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

redactie:
Istvan Valkenburcht.
zr. Marina Valkenburcht
br. Han Bohlken (website)
email: redactie@doopsgezindenarnhem.nl 

Taakgroep Dienstondersteuning:
coordinatie: Hans Jansen
email: diensten@doopsgezindenarnhem.nl 

Vertegenwoordigingen binnen de Broederschap.

br. Foppe Wouda vertegenwoordigt de DGA in de Ring Arnhem Twente. Ook vertegenwoordigt hij de Ring Arnhem Twente in de Ledenraad van de ADS.
email: BVenRAT@doopsgezindenarnhem.nl

Vertegenwoordigingen buiten de Broederschap.

Raad van Kerken: vacant

zrs.Marjo Werkhoven en Marjan van Binsbergen vertegenwoordigen de DGA in het "Vier kerken overleg".

Zr. Jolanda Zewald vertegenwoordigde de DGA in het OKO (Overleg Kerk en Overheid).

Zr. Jolanda Zewald vertegenwoordigde de DGA in het SODBA (Stedelijk Oecumenisch Diakonaal Beraad Arnhem).


kerkenraad

begeleiding

predikant

vertegenwoordiging

taakgroepen

 
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl