Taakgroepen

Kerkenraad:

zr. Elaine Bohlken Voorzitter 0316 343358
voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl

zr. Elaine Bohlken (a.i.) Secretaris
secretaris@doopsgezindenarnhem.nl

zr. Diny Wouda Penningmeester
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl

De gehele kerkenraad is te bereiken per email viakerkenraad@doopsgezindenarnhem.nl

Begeleidingscommissie:

zr. Corrie Hosper
zr. Marjan van Binsbergen
zr. Coby van der Berg,
br. Foppe Wouda
email: begeleiding@doopsgezindenarnhem.nl

Deze commissie begeleidt de predikant door een klankbordfunctie te vervullen en signalen uit de gemeente terug te koppelen.

Commissie van Bezoek:
zr. Corrie Hosper
zr. Coby van der Berg
zr. Wil van Gelderen
zr. Okje van Zalinge
zr. Maria Jansen
br. ds. Paul Thimm
email:bezoek@doopsgezindenarnhem.nl

Liturgiecommissie:
zr. Coby van der Berg
zr. Elaine Bohlken
zr. Dieuwertje van der Wijk
br. Paul Thimm
br. Bas Wuite
email: liturgie@doopsgezindenarnhem.nl

Leren en Toerusten:
Menno van Setten
Anne-Rie Bus
Tineke Bus
Han Bohlken
ds. Paul Thimm
email: leren@doopsgezindenarnhem.nl

ledenadministratie:
zr Marjan van Binsbergen, zr. Corrie Hosper en br. Onno van Binsbergen
postadres Hillegomweg 98, 6843 EVArnhem
tel: 026-3810354e-mail: ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

redactie:
zr. Anne-Rie Bus
zr. Marina Valkenburcht

brs. Dennis Mendels en Han Bohlken (website)

email:redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Taakgroep Dienstondersteuning:
coordinatie: zr. Corrie Hosper
email: diensten@doopsgezindenarnhem.nl

Vertegenwoordigingen binnen de Broederschap.

br. Foppe Wouda vertegenwoordigt de DGA in de Broederschapsvergadering en de Ring Arnhem Twente.
email: BVenRAT@doopsgezindenarnhem.nl

Vertegenwoordigingen buiten de Broederschap.

Raad van Kerken: vacant

brs. Paul Thimm en Han Bohlken vertegenwoordigen de DGA in het "Vier kerken overleg".

Zr. Jolanda Zewald vertegenwoordigde de DGA in het OKO (Overleg Kerk en Overheid).

Zr. Jolanda Zewald vertegenwoordigde de DGA in het SODBA (Stedelijk Oecumenisch Diakonaal Beraad Arnhem).

Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl