> over ons > organisatie

Organisatie

Ledenvergadering

De gemeente wordt geleid door een door de ledenvergadering benoemde kerkenraad, die zich laat bijstaan door taakgroepen. Ook zijn er interessegroepen en gesprekskringen, waarin de gemeente leeft.

Predikant:

zr. Aly Meijer email: predikant@doopsgezindenarnhem.nl

Kerkenraad:

vacant                         Voorzitter,  waarnemend voorzitter zr. Anne-Rie Bus voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl

vacant                       Secretaris,  waarnemend secretaris zr. Anne-Rie Bus
secretaris@doopsgezindenarnhem.nl

zr. Diny Wouda                        Penningmeester
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl                         

Lid: zr. Wil van Gelderen

Lid: zr. Marjan van Binsbergen

De gehele kerkenraad is te bereiken per email via kerkenraad@doopsgezindenarnhem.nl

Begeleidingscommissie:
zr. Marjan van Binsbergen 
zr. Coby van der Berg,
br. Foppe Wouda
email: begeleiding@doopsgezindenarnhem.nl

Deze commissie begeleidt de predikant door een klankbordfunctie te vervullen en signalen uit de gemeente terug te koppelen. 

Commissie van Bezoek:
zr. Coby van der Berg

email: bezoek@doopsgezindenarnhem.nl

Liturgiecommissie:
zr. Coby van der Berg
zr. Elaine Bohlken
zr. Dieuwertje van der Wijk
email: liturgie@doopsgezindenarnhem.nl

Leren en Toerusten:
zr. Anne-Rie Bus
br. Han Bohlken
email: leren@doopsgezindenarnhem.nl 

Ledenadministratie:
zr. Marjan van Binsbergen en br. Onno van Binsbergen 
postadres Hillegomweg 98, 6843 EV Arnhem
tel: 026-3810354 e-mail: ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

redactie Gemeentenieuws:
Istvan Valkenburcht.
zr. Marina Valkenburcht

email: redactie@doopsgezindenarnhem.nl 

Websiteredactie:
Pieter van der Wijk en Aly Meijer

email: webmaster@doopsgezindenarnhem.nl

Taakgroep Dienstondersteuning:
coördinatie: Hans Jansen
email: diensten@doopsgezindenarnhem.nl 

Vertegenwoordigingen binnen de Broederschap.

br. Foppe Wouda vertegenwoordigt de DGA in de Ring Arnhem Twente. Ook vertegenwoordigt hij de Ring Arnhem Twente in de Ledenraad van de ADS.
email: BVenRAT@doopsgezindenarnhem.nl

Vertegenwoordigingen buiten de Broederschap.

Raad van Kerken: zrs. Anne-Rie Bus en Aly Meijer

zrs. Anne-Rie Bus en Marjan van Binsbergen vertegenwoordigen de DGA in het "Vier kerken overleg".

Zr. Jolanda Zewald vertegenwoordigde de DGA in het OKO (Overleg Kerk en Overheid).

Zr. Jolanda Zewald vertegenwoordigde de DGA in het SODBA (Stedelijk Oecumenisch Diakonaal Beraad Arnhem).

 
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl