dgarnhem > nieuws

Nieuws

Gemeentenieuws februari
Lees meer >>


Gemeenteberaad op 9 februari 2020
Gemeenteberaad
We kijken terug op een vruchtbaar gemeenteberaad op 9 februari 2020 in De Elleboog. Maar liefst 25 mensen hadden zich opgegeven, maar helaas moesten er twee wegens ziekte op het laatste moment verstek laten gaan. Sommige mensen namen achteraf nog deel door de antwoorden te geven, ook al hadden ze de gesprekken over de vragen gemist.
Een duidelijke uitkomst was, dat we een nieuwe predikant willen beroepen voor een 50% dienstverband. Natuurlijk moet dit in goed overleg met een gekozen kandidaat.
Als gemeente willen we graag onze zelfstandigheid behouden, maar wel bij ge-legenheid samenwerken met anderen. Pastoraat vinden we erg belangrijk, maar andere aspecten doen daar niet veel voor onder. Een uitwerking van alle resultaten is na inloggen te vinden op onze website. U krijgt deze op verzoek aan webmaster@doopsgezindenarnhem.nl gemaild en op papier zijn ze te bevragen bij een lid van de kerkenraad.


Nieuwsbrief nr 4 | februari 2020

Nieuwsbrief nr 4 | februari 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 3 | februari 2020

Nieuwsbrief nr 3 | februari 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 2 | januari 2020

Nieuwsbrief nr 2 | januari 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


123456789
 
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl