> agenda

Agenda

 
15 december 2022, 13:30 uur

Themakring op 15 december ipv 8 december

De Elleboog, Nieuw Schoonoord, Velp

Vanaf 13 oktober is er iedere tweede donderdagmiddag van de maand weer een themakring om 13.30 uur in de Elleboog in Nieuw Schoonoord, Velp. Eén uitzondering: in de maand november is de kring op de derde donderdag. Het thema is: een wereld van verschil. Je bent van harte uitgenodigd om mee te denken en te praten over het jaarthema van de doopsgezinden. 

Je kunt je opgeven via: predikant@doopsgezindenarnhem.nl 
of alyjjmeijer@gmail.com of
06-26493146. 

Op doopsgezind.nl staat over het jaarthema o.a. het volgende:

Verschillende publicaties wijzen op grote verschillen tussen hen die (zeer) welvarend zijn en degenen die leven op de armoedegrens. Aandacht voor de laagstbetaalden, pleiten voor grotere gelijkheid en zoeken naar mogelijkheden die onze geloofsgemeenschap daadwerkelijk kan bieden om de positie van hen te verbeteren, dat is wat komend seizoen op de gemeenteagenda komt te staan.

In de de inleiding van de jaarthemamap is te lezen:
Ik uniek?
De ander ook uniek?
Hoe geven we elkaar de ruimte om elk onszelf te zijn?
Waarom zitten angst, woede, hebzucht, jaloezie en ‘het beter willen weten’ soms zo in de weg?
Hoe verschillend beleven we het geloven?
Welke Stem geeft je kracht en stuurt je op weg om met het oog op de verschillen juist bruggen te slaan?

Verschil zien: ontdekken: één wereld met heel veel verschillende wezens. 
Verschil zien: je situatie van herkomst vormt je mee als een uniek mens. 
Verschil zien: alle mensen zijn medemensen, ongeacht gender, huidskleur, seksuele oriëntatie, handicap, godsdienst, cultuur of wat dan ook. 
Verschil zien: ontdekken dat alle mensen moeten kunnen eten en slapen, en veilig leven in vrijheid.
Verschil zien: ontdekken dat je zelf ook niet alle kanten van jezelf kent. 
Verschil zien: betekent elkaar de ruimte geven jezelf te zijn.
Verschil zien: inzien dat je de ander niet in jouw patroon mag persen. 
Verschil zien: ontdekken dat er heel veel verschillende vormen van geloven zijn waaraan mensen kracht ontlenen om mens en medemens te zijn
Verschil zien: ontdekken dat het noodzakelijk is, dat er gezamenlijke regels zijn waarbij je elkaar en de schepping met respect behandelt.

kring themagroep


Terug
 
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2023 Doopsgezind.nl