> agenda

Agenda

6 november 2022, 10:00 uur

Najaars Ledenvergadering

Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem

De agenda van de ledenvergadering: 

1. Welkom en opening door voorzitter Dieuwertje van der Wijk-Dirkse.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Mededelingen.
4. Notulen van de voorjaarsledenvergadering van 15 mei 2022.
5. Terugblik predikant afgelopen jaar.
6. Begroting 2023.
- a.Toelichting door de penningmeester zr. Diny Wouda
- b. Advies Financiële CommissieStichting Vermogens Beheer.
7. Verslag kascommissie
- a. Reservelid kascommissie
- b. Open gesprek over logo gemeente.
8. Open gesprek over samenwerking (Parkstraat)gemeente(s).
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

De notulen van de vorige ledenvergadering zijn op te vragen bij de secretaris (secretaris@doopsgezindenarnhem.nl) en de financiële stukken zijn op te vragen bij de penningsmeester (penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl).


Terug
 
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl