> agenda

Agenda

15 mei 2022, 10:00 uur

Algemene Ledenvergadering

Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem

De agenda van de algemene ledenvergadering:

1. Welkom en opening door interim-voorzitter zr. Anne-Rie Bus
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
a) Bekrachtiging van toetreden tot lid van de kerkenraad van zr. Dieuwertje van der Wijk-Dirkse
b) GemeenteNieuws
4. Notulen najaarsledenvergadering van 7 november 2021
5. Jaarstukken 2021
 a) presentatie door de penningmeester, zr. Diny Wouda 
 b) verslag Financiële Commissie
c) voorstel tot decharge van de penningmeester zr. Diny Wouda voor het 
gevoerde beleid in 2021
6. Bericht van de Stichting Vermogensbeheer DG Arnhem in 2021 door de 
voorzitter van de SVB
7. Verslag Kascontrolecommissie Stichting Vermogensbeheer over jaarstukken 2021
8. Voorstel tot aanpassen van het reglement van minimaal vijf kerkenraadsleden naar drie
9. Rondvraag
10.Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering zijn op te vragen via secretaris@doopsgezindenarnhem.nl of telefonisch.
De financiële stukken kunt u inzien door telefonisch een afspraak te maken met de penningmeester Diny Wouda.


Terug
 
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl