> agenda

Agenda

7 november 2021, 10:00 uur

Algemene Leden Vergadering

Waalse Kerk

De komende ledenvergadering heeft als agenda:

1. Welkom en opening door interim-voorzitter zr. Anne-Rie Bus.

2. Vaststellen van de agenda.

3. Mededelingen.

4. Notulen van de voorjaarsledenvergadering van 16 mei 2021.

5. Begroting 2022.

6. Stichting Vermogens Beheer.

7. Stemming over het verminderen van het aantal diensten per maand.

8a. Vacatures kerkenraad.

8b. Afscheid aftredende kerkenraadsleden zr. Marjan van Binsbergen en zr. Wil van Gelderen.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

De notulen van de vorige ledenvergadering is op te vragen via secretaris@doopsgezind.nl

De financiële stukken liggen ter inzage na de dienst op 24 en 31 oktober, en ze zijn op te vragen bij de penningmeester Diny Wouda (penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl).


Terug
 
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl