> nieuws

Nieuws

9 september 2020

protocol voor diensten in corona-tijd

Protocol voor diensten van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem in de Waalse Kerk vanaf 1 november 2020
1.    Ieder wordt (conform de formele richtlijnen) verzocht tevoren het bezoek aan de dienst kenbaar te maken, zodat de organisatoren kunnen voorkomen, dat er meer bezoekers komen dan wat de ruimte toestaat. Dat kan per email aan voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl, tot en met zaterdag per telefoon 0316 343358 of op de zondag zelf 06 42862103.
2.    Bij binnenkomst, weggaan en lopen door de kerkzaal dragen we een mondkapje.
3.    Bij binnenkomst is er gelegenheid voor het ontsmetten van handen, waarvan natuurlijk gebruik moet worden gemaakt.
4.    Alle kerkgangers wordt gevraagd jassen mee te nemen in de kerkzaal en daar over hun eigen stoel te hangen.
5.    Iedereen wordt verzocht anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren. Handen geven we niet.
6.    Iedereen wordt verzocht alleen als dat strikt noodzakelijk is, van het toilet gebruik te maken en daarna alles, wat is aangeraakt desinfecterend af te vegen.
7.    We zien af van gemeentezang. Mee neuriën en voorzang is wel toegestaan.
8.    Collecte aan de uitgang (liefst collectebonnen).
9.    We handhaven zo veel mogelijk éénrichtingsverkeer. Voor de dienst is dat via de voordeur naar binnen; na de dienst via de zijdeur naar buiten (EBG komt door de voordeur binnen). We lopen niet in-en-uit voor of na de dienst.
10.    Na de dienst zal er geen koffie geschonken worden omdat we dan geen besmetting kunnen overdragen via inschenken, aanreiken en afwassen en we vermijden zo, dat bij napraten in groepjes de anderhalve meter in de knel komt.
11.    Bij het begin en einde van de dienst handhaven voorganger en kerkenraadslid ook de anderhalve meter en geven niet op traditionele wijze elkaar een hand.
12.    Na de dienst worden aangeraakte delen van de geluidsinstallatie afgeveegd.


Terug
 
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl