> agenda

Agenda

14 april 2019, 10:30 uur

Heidedag

Landerij De Park, De Park 12 te Elst

Doel – of beter mogelijke uitkomst – is om met elkaar te bespreken wat voor een gemeente we willen zijn en welke zaken we nodig hebben om dit te bereiken. Dat wat we nodig hebben willen we graag zo breed mogelijk inzetten.
We stellen voor om de hoofvraag uiteen te laten vallen in een aantal sub vragen. Voor het aangaan van de gesprekken willen we graag alle ‘beren op de weg’ en redenen om dingen niet te doen, parkeren. Uiteindelijk moeten de gesprekken zonder reserves zijn. Dit kunnen we bereiken door de gesprekken te laten leiden door een externe gespreksleider. Daarover bestaan ideeën maar die zijn nog niet concreet genoeg.
De sub vragen zijn – onder andere – maar niet uitsluitend

Vragen – ideeën van gemeenteleden
Plaats van samenkomst voor vieringen, kringen en bijeenkomsten, één plek of meerdere plekken?
Een eigen plaats of samen optrekken met anderen?
De wijze van vieren; traditioneel, vernieuwend in plaats en presentatie of een mooie mix?
de rol van de predikant; leidsman, -vrouw of primus inter pares?

Programma:
o 10.30 Ontvangst
o 11.00 Opening met introductie door gespreksleider, gevolgd door bedenken en vaststellen sub vragen
o 11.30 eerste ronde ‘brainstormen’ in kleinere groepen
o 12.00 tweede ronde ‘brainstormen’
o 12.30 gezamenlijke lunch
o 13.30 derde ronde ‘brainstormen’ – gezamenlijk
o 14.00 conclusies en afronding
Einde 15.00 uur

 


Terug
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl