dgarnhem > agenda

Agenda

activiteiten    overzicht diensten    alles

zondag 31 maart 2019
Kerkdienst
Voorganger: Waldemar Epp
Waar: Waalse Kerk
Organist: Petra
Collecte: doopsgezind wereldwerk
Koffie: Marjan en Onno
Bijzonderheden:
Paastas Actie 2019
Ook deze 40dagen tijd staat deze mand in de kerk. De mand moet vol! Vol met houdbaar eten en drinken voor mensen met een te kleine beurs. Zodat het ook voor hen een vrolijk Pasen kan zijn.
Let wel op de houdbaarheidsdatum
U kunt ook geld doneren: NL48 TRIO 0390 9147 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem, o.v.v. ‘bijdrage Paastas’.
De Paastasactie is een initiatief van inloophuis Sint Marten, Villa Klarendal en actieve wijkbewoners uit Klarendal en St. Marten.

zondag 7 april 2019
ledenvergadering
Waar: Waalse Kerk
Collecte: vluchtelingenwerk
Koffie: Anne-Rie en Hans
Bijzonderheden:
Paastas Actie 2019
Ook deze 40dagen tijd staat deze mand in de kerk. De mand moet vol! Vol met houdbaar eten en drinken voor mensen met een te kleine beurs. Zodat het ook voor hen een vrolijk Pasen kan zijn.
Let wel op de houdbaarheidsdatum
U kunt ook geld doneren: NL48 TRIO 0390 9147 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem, o.v.v. ‘bijdrage Paastas’.
De Paastasactie is een initiatief van inloophuis Sint Marten, Villa Klarendal en actieve wijkbewoners uit Klarendal en St. Marten. Agenda voor de vergadering: 1. Welkom door de voorzitter zr. Elaine Bohlken.
2. Opening door de predikant br. Paul. F. Thimm.
3. Vaststellen van de agenda.
4. Mededelingen.
5. Ingekomen en uitgaande post.
6. Notulen van de Ledenvergadering op 4 november 2018.
7. Jaarstukken 2018:
a. Presentatie door de penningmeester zr. Diny Wouda.
b. Verslag financiële commissie over 2018.
c. Voorstel tot decharge van de penningmeester zr. Diny Wouda en de kerkenraad voor het gevoerde financiële beleid in 2018.
8. Bericht van de Stichting Vermogensbeheer DGA in 2018 door de voorzitter van de SVB.
9. Verslag kascontrolecommissie Stichting Vermogensbeheer over de jaar-stukken van 2018.
10. Afscheid van leden van taakgroepen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting. De vergaderstukken van de agendapunten 6 en 7 zijn op te vragen bij de kerken-raad. Vermeld in uw verzoek of u alle vergaderstukken wilt ontvangen of alleen van bepaalde agendapunten. Deze zijn na inloggen ook op deze website te vinden (code via webmaster@doopsgezindenarnhem.nl).

zondag 14 april 2019
palmpasen
Waar: Waalse Kerk
Bijzonderheden:
Deze keer zijn wij te gast bij de Eusebiusparochie, die ook vieringen houdt in de Waalse Kerk. Het lezen van het intochtverhaal en het Passieverhaal van Lucas ( in de hertaling van Huub Oosterhuis) wordt afgewisseld met zang en samenzang ( liederen van m.n. Huub Oosterhuis)

Paastas Actie 2019
Ook deze 40dagen tijd staat deze mand in de kerk. De mand moet vol! Vol met houdbaar eten en drinken voor mensen met een te kleine beurs. Zodat het ook voor hen een vrolijk Pasen kan zijn.
Let wel op de houdbaarheidsdatum
U kunt ook geld doneren: NL48 TRIO 0390 9147 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem, o.v.v. ‘bijdrage Paastas’.
De Paastasactie is een initiatief van inloophuis Sint Marten, Villa Klarendal en actieve wijkbewoners uit Klarendal en St. Marten.

donderdag 18 april 2019
avondmaal
Voorganger: Hein Bergman
Waar: Nieuw Schoonoord
Organist: Bas
Collecte: vluchtelingenwerk
Koffie: Geen koffie

zondag 21 april 2019
Pasen
Voorganger: Paul F. Thimm
Waar: Nieuw Schoonoord
Organist: Bas
Collecte: vluchtelingenwerk
Koffie: Fokje en Corrie
Bijzonderheden:
Paasdienst in Nieuw Schoonoord; begint wat later omdat we eerst om 9:30 uur een paasontbijt hebben. In deze dienst wordt ook aandacht gegeven aan de doopjubilarissen.

12
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl