dgarnhem > agenda

Agenda

activiteiten    overzicht diensten    alles

zondag 20 oktober 2019
Kerkdienst
Voorganger: Jelmer Koornstra
Waar: Waalse Kerk
Organist: Mark
Collecte: Doopsgezinde Zending (ADS)
Koffie: Fokje en Corrie

zondag 27 oktober 2019
afscheid Paul
Voorganger: Paul F. Thimm
Waar: Nieuw Schoonoord
Organist: Bas
Collecte: Weeshuis Sri Lanka
Koffie: Marjan Onno, Liesbeth, Corrie

zondag 3 november 2019
ledenvergadering
Waar: Waalse Kerk
Organist: Bas
Collecte: Weeshuis Sri Lanka
Koffie: Helga en Tjerk
Bijzonderheden:
De agenda volgt hieronder. Na inloggen (zo nodig inloggegevens vragen aan webmaster@doopsgezindenarnhem.nl) vindt u deze vergadering als agenda item met links naar de betreffende stukken. Agenda najaarsledenvergadering 3 november 2019 Waalse Kerk, Arnhem, 10:00 uur 
 
1. Opening 2. vaststellen agenda 3. Notulen Ledenvergadering 7 april 2019  4. Mededelingen  5. Ingekomen en uitgaande post 6. Bericht van de predikant br. Paul F. Thimm 7. Jaarprogramma 2019-2020 8. Verslag van de secretaris  9. Begroting boekjaar 2020 a. Presentatie door penningmeester zr. Diny Wouda b. Advies financiële commissie c. Eventuele wijzigingsvoorstellen d. Stemming 10. Mutaties kerkenraad a. Voorstel tot bekrachtiging van de benoeming van zr. Anne-Rie Bus als lid van de kerkenraad 11. Mutaties financiële commissie a. Reglementair dient er minstens één nieuw lid te worden benoemd. 12. Rondvraag  13. Sluiting 
 
De notulen van de vorige ledenvergadering en de begroting 2020 zijn op te vragen bij de kerkenraad en te lezen op de website na inloggen. Als u geen inloggegevens (meer) hebt kunt u deze aanvragen bij Webmaster@doopsgezindenarnhem.nl 

zondag 10 november 2019
geen dienst

zondag 17 november 2019
Kerkdienst
Voorganger: Waldemar Epp
Waar: Waalse Kerk
Organist: Petra
Collecte: projecten gemeenteopbouw (ADS)
Koffie: Fokje en Corrie

123
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl