dgarnhem > agenda

Agenda

activiteiten    overzicht diensten    alles

vrijdag 29 maart 2019
Bijbelkring
Waar: Maria, Overbeeksingel 6 Velp

zondag 31 maart 2019
Kerkdienst
Voorganger: Waldemar Epp
Waar: Waalse Kerk
Organist: Petra
Collecte: doopsgezind wereldwerk
Koffie: Marjan en Onno
Bijzonderheden:
Paastas Actie 2019
Ook deze 40dagen tijd staat deze mand in de kerk. De mand moet vol! Vol met houdbaar eten en drinken voor mensen met een te kleine beurs. Zodat het ook voor hen een vrolijk Pasen kan zijn.
Let wel op de houdbaarheidsdatum
U kunt ook geld doneren: NL48 TRIO 0390 9147 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem, o.v.v. ‘bijdrage Paastas’.
De Paastasactie is een initiatief van inloophuis Sint Marten, Villa Klarendal en actieve wijkbewoners uit Klarendal en St. Marten.

woensdag 3 april 2019
Rondom 30

zondag 7 april 2019
ledenvergadering
Waar: Waalse Kerk
Collecte: vluchtelingenwerk
Koffie: Anne-Rie en Hans
Bijzonderheden:
Paastas Actie 2019
Ook deze 40dagen tijd staat deze mand in de kerk. De mand moet vol! Vol met houdbaar eten en drinken voor mensen met een te kleine beurs. Zodat het ook voor hen een vrolijk Pasen kan zijn.
Let wel op de houdbaarheidsdatum
U kunt ook geld doneren: NL48 TRIO 0390 9147 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Arnhem, o.v.v. ‘bijdrage Paastas’.
De Paastasactie is een initiatief van inloophuis Sint Marten, Villa Klarendal en actieve wijkbewoners uit Klarendal en St. Marten. Agenda voor de vergadering: 1. Welkom door de voorzitter zr. Elaine Bohlken.
2. Opening door de predikant br. Paul. F. Thimm.
3. Vaststellen van de agenda.
4. Mededelingen.
5. Ingekomen en uitgaande post.
6. Notulen van de Ledenvergadering op 4 november 2018.
7. Jaarstukken 2018:
a. Presentatie door de penningmeester zr. Diny Wouda.
b. Verslag financiële commissie over 2018.
c. Voorstel tot decharge van de penningmeester zr. Diny Wouda en de kerkenraad voor het gevoerde financiële beleid in 2018.
8. Bericht van de Stichting Vermogensbeheer DGA in 2018 door de voorzitter van de SVB.
9. Verslag kascontrolecommissie Stichting Vermogensbeheer over de jaar-stukken van 2018.
10. Afscheid van leden van taakgroepen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting. De vergaderstukken van de agendapunten 6 en 7 zijn op te vragen bij de kerken-raad. Vermeld in uw verzoek of u alle vergaderstukken wilt ontvangen of alleen van bepaalde agendapunten. Deze zijn na inloggen ook op deze website te vinden (code via webmaster@doopsgezindenarnhem.nl).

dinsdag 9 april 2019
vier kerken overleg
Waar: bij Els en Bert

12345
Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl