Taakgroepen

Kerkenraad:

br. Han Bohlken Voorzitter 0316 343358
voorzitter@doopsgezindenarnhem.nl

zr. Dieuwertje van der Wijk Secretaris
secretaris@doopsgezindenarnhem.nl

Menno van Setten Penningmeester
penningmeester@doopsgezindenarnhem.nl

De gehele kerkenraad is te bereiken per email viakerkenraad@doopsgezindenarnhem.nl

Begeleidingscommissie:

zr. Corrie Hosper
zr. Elaine Bohlken
email: begeleiding@doopsgezindenarnhem.nl
Deze commissie begeleidt de predikant door een klankbordfunctie te vervullen en signalen uit de gemeente terug te koppelen.

Commissie van Bezoek:
zr. Corrie Hosper
zr. Greet van der Klaauw
zr. Coby van der Berg
zr. Wil van Gelderen
zr. Okje van Zalinge
zr. Maria Jansen
br. ds. Paul Thimm
email:bezoek@doopsgezindenarnhem.nl

Liturgiecommissie:
zr. Coby van der Berg
zr. Elaine Bohlken
zr. Dieuwertje van der Wijk
br. Paul Thimm
br. Bas Wuite
email: liturgie@doopsgezindenarnhem.nl

Leren en Toerusten:
Menno van Setten
Anne-Rie Bus
Tineke Bus
Han Bohlken
ds. Paul Thimm
email: leren@doopsgezindenarnhem.nl

ledenadministratie:
zr Marjan van Binsbergen, zr. Corrie Hosper en br. Onno van Binsbergen
postadres Hillegomweg 98, 6843 EVArnhem
tel: 026-3810354e-mail: ledenadministratie@doopsgezindenarnhem.nl

redactie:

zr. Anne-Rie Bus
zr. Marina Valkenburcht
vr. Anke Mendels

br. Dennis Mendels en Han Bohlken (website)
email:redactie@doopsgezindenarnhem.nl

Taakgroep Dienstondersteuning:
coordinatie: zr. Corrie Hosper
email: diensten@doopsgezindenarnhem.nl

Vertegenwoordigingen binnen de Broederschap.

Zr. Elaine Bohlken vertegenwoordigde de DGA in de Broederschapsvergadering.

Zr. Elaine Bohlkenvertegenwoordigde de DGA in de Ring Arnhem- Twente.

email: BVenRAT@doopsgezindenarnhem.nl

Vertegenwoordigingen buiten de Broederschap.

Raad van Kerken: vacant

Br. Han Bohlken vertegenwoordigde de DGA in het Vierkerkenoverleg.

Zr. Jolanda Zewald vertegenwoordigde de DGA in het OKO (Overleg Kerk en Overheid).

Zr. Jolanda Zewald vertegenwoordigde de DGA in het SODBA (Stedelijk Oecumenisch Diakonaal Beraad Arnhem).

Br. Han Bohlken vertegenwoordigde de DGA in het oecumenische platform.

Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2018 Doopsgezind.nl