Nieuwsbrief Doopsgezind NU
9 ​februari 2018 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De eerstvolgende Doopsgezind NU verschijnt op 23 februari, kopij kunt u uiterlijk 21 februari mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Hoofdredacteur Doopsgezind NL vertrekt
Hoofdredacteur Doopsgezind NL vertrekt
Johan Tempelaar stopt medio 2018 als hoofdredacteur van Doopsgezind NL, het landelijke magazine van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Tempelaar was sinds eind 2011 als hoofdredacteur aan het blad verbonden. Het mei-juninummer van Doopsgezind NL wordt het laatste dat onder zijn verantwoordelijkheid verschijnt. Tempelaar blijft wel op projectbasis voor de ADS actief. Lees meer >>
 

nieuws
Zomerexpositie Menno Simons Groen in Witmarsum
Zomerexpositie Menno Simons Groen in Witmarsum
In een brief aan alle doopsgezinde gemeenten in Nederland kondigt de Projectgroep Menno Simons Groen een expositie aan, getiteld Menno Simons Groen, te houden van juni tot en met augustus. Deze expositie zal een plek krijgen in het Groencentrum, vlakbij het Menno Simons Monument en het Contourenkerkje. Lees meer >>
 

Menno Simons in Fries Museum Menno Simons in Fries Museum
Dankzij een doopsgezinde handtekeningenactie heeft het Fries Museum besloten aandacht te geven aan Menno Simons. Eind maart zal een portret van hem te zien zijn in een speciale tentoonstelling. De actie bracht ongeveer 200 handtekeningen op, plus artikeltjes in het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant. Lees meer >>
 

Vacature in DG Zeerijp-Zijldijk
De Doopsgezinde Gemeente Zeerijp-Zijldijk is per 1 september 2018 op zoek naar een predikant of pastoraal werker (m/v) voor maximaal 16 uur per week. Salariëring volgens IDGP-normen. Reacties kunnen ingestuurd worden tot 15 maart. Lees meer >>
 

Succes en verandering bij Regioweekend Succes en verandering bij Regioweekend
Het Regioweekend is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bijeenkomst van een grote groep hechte tieners. Met enige trots kunnen we jullie vertellen dat de weekenden op Dopersduin en Samenéén in 2017 beide keren tussen de 30 en 40 deelnemers vanuit het hele land hebben samengebracht. Kortom: het gaat goed met de doopsgezinde tieners in Nederland! Lees meer >>
 

ADS zoekt nieuwe hoofdredacteur
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit is op zoek naar een hoofdredacteur (m/v) voor 0,2-0,3 fte. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de samenstelling en de verschijning zes maal per jaar van het magazine Doopsgezind NL. Reacties kunnen tot 19 maart ingestuurd worden. Lees meer >>
 

MERKwaardig | Inloophuis De Ruimte MERKwaardig | Inloophuis De Ruimte
10 mei 10:00 uur
Tijdens de Europese doopsgezinde conferentie MERK (10-13 mei) zal er een hoop te doen zijn. In de rubriek 'MERKwaardig' houden we u de komende weken op de hoogte van de workshops en sprekers van Nederlandse bodem. Deze week stellen Marjan Kip en Gerrit Jan Romeijn van Inloophuis De Ruimte zich voor. Lees meer >>
 

'Heilig is iets anders dan goddelijk.' 'Heilig is iets anders dan goddelijk.'
‘Een ongelofelijke verbazing… Als ik aan het heilige denk, dan is dat iets heel menselijks: je staat met je mond vol tanden. Maar het woord ‘heilig’ wordt doorgaans gebruikt als verwijzing naar het goddelijke: naar een andere, hogere, betere wereld, die het schamele bestaan kan verrijken. Het heilige geeft houvast, het staat voor een waarheid die al onze onzekerheden overstijgt, die onwrikbaar is.’ – Laurens ten Kate Lees meer >>
 

‘De joodse mystiek blijkt een sleutel te zijn’ ‘De joodse mystiek blijkt een sleutel te zijn’
31 januari 19:00 uur
Andries Hoitsma is – al vanaf het begin – betrokken bij de cursussen rondom Joodse mystiek van Sjef Laenen. Hoitsma zorgt ervoor dat alle praktische zaken geregeld zijn, zodat Laenen zich kan richten op de inhoud. ‘Het brengt mij zoveel, dat gun ik anderen ook.’ Lees meer >>
 

Vensters naar de geschiedenis Vensters naar de geschiedenis
17 januari 19:00 uur
‘Familieverhalen zijn interessant, omdat per definitie ieder mens interessant is. Het opent allemaal vensters naar de geschiedenis en samenleving als geheel.’ Arlette Kouwenhoven is uitgeefster, antropoloog en schrijfster. Haar boek over de familie Fehr is een familiekroniek en een geschiedenisboek over het migratieverleden van Mennonieten. 24 en 25 februari zal ze ons in Fredeshiem meenemen in haar onderzoek en ons helpen met onze eigen familiegeschiedenis. Lees meer >>
 

Plastic Utopia in De Gang Plastic Utopia in De Gang
10 februari 16:00 uur
In de Haarlemse fotogalerie De Gang is binnenkort het project Plastic Utopia te zien. Het gaat over de impact van onze consumptie op de omgeving, en is met name gericht op plastic afval. De tentoonstelling is te zien van 12 februari t/m 28 april; de opening is op 10 februari. Lees meer >>
 

Project Geestdrift van start Project Geestdrift van start
23 februari 20:00 uur
Geestdrift is een samenwerking tussen Projectgroep Geestdrift, Stichting Karavaan en een groot aantal vrijwilligers. Samen zorgen zij voor theatrale reuring in de dertien doperse kerken in Noord-Holland Noord. Dit om aandacht te vestigen op deze bijzondere gebouwen, hun geschiedenis en hun toekomstperspectief. De eerste voorstelling is op 23 februari in Hoorn. Lees meer >>
 

Familiekronieken Familiekronieken
24 februari 17:00 uur
Achter iedere familie, achter ieder mens, schuilt een boeiend verhaal. Zou het niet leuk zijn uw eigen levensverhaal voor uw nageslacht op papier te zetten? Of om het leven van uw ouders of grootouders in boekvorm beschikbaar te hebben? Vaderlandse geschiedenis op microniveau! Lees meer >>
 

Nieuwe leden
Op zondag 28 januari heeft de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp in een feestelijke dienst acht nieuwe leden mogen verwelkomen: John en Jeanet Oerlemans, Marianne Jongeling, Denise van Rij, Karin van Eck, Henk en Agni van Deijk en Riet Papavoine van Wondergem.


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
9 februari 20:​15 uur
Fado in Blokzijl
't Lam Ontmoet brengt fado met zangeres Maria Fernandes. Fado is het Portugese levenslied waarin uiting wordt gegeven aan gevoelens over het leven. Het gaat over verdriet, melancholie en weemoed, maar ook over vrolijke dingen.  Lees meer >>

10 februari 13:​30 uur
Vriendenmiddag Tent of Nations
Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. De Vriendenmiddag van Tent of Nations is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij Tent of Nations, of errmee wil kennismaken. Lees meer >>

11 februari 15:​00 uur
Iona-zangmiddag in Leeuwarden
Keltisch-Christelijke liederen uit Iona inspireren en zetten mensen in beweging. Verschillende Iona-liederen zijn inmiddels in het nieuwe Liedboek opgenomen. Op deze zondagmiddag, voorafgaande aan de veertigdagentijd, worden diverse soorten liederen gezongen in het Engels, Fries en Nederlands rond het thema: 'Getijden - Het is tijd om het tij te keren'. Lees meer >>

13 februari 20:​00 uur
Café Zin! in Amersfoort: Dromen en dilemma's
Schrijfster Vonne van der Meer komt vertellen over haar laatste boek Brood, zout, wijn. Ze zegt: 'De titel Dromen en dilemma's voor de avond in Café Zin! past goed bij mijn werk. Mijn personages krijgen vrijwel altijd te maken met een dilemma.' Lees meer >>

15 februari 20:​00 uur
Lezing vreedzaam samenleven christenen en moslims
Drs. Esther Struikmans houdt in het DoRe Café in Groningen een lezing over hoe moslims en christenen vreedzaam kunnen samenleven. Esther Struikmans is theloog, predikant van de PKN in Assen, arabist en Midden-Oostendeskundige.   Lees meer >>

18 februari 12:​00 uur
Concert in Utrecht
Organist Anton Visser, het Trio Movendo en het Gambaconsort Maastricht geven een concert in de doopsgezinde kerk met o.a. jiddische liederen en barokmuziek. Lees meer >>

18 februari 19:​30 uur
Luther en Martin Luther King in Berlikum
De invloed van Luther op het cultureel erfgoed, alsmede op zijn volgelingen in de Lage Landen, is veel groter dan wij denken. De Vrienden van de Vermaning hebben een tweetal bijeenkomsten opgezet, waarbij een brug wordt geslagen tussen het leven en werk van Maarten Luther en van ds. Martin Luther King die vijftig jaar geleden werd vermoord. Dit is de tweede bijeenkomst, met gastspreker Harcourt Klinefelter. Lees meer >>

19 februari 20:​00 uur
Lezing in Aalsmeer over vluchtelingen op Lesbos
In het kader van Zin Inn geeft Lizanne Eveleens een lezing over de vluchtelingenproblematiek op het Griekse eiland Lesbos. Lees meer >>

19 februari 20:​00 uur
Workshop consuminderen met Marieke Henselmans
De werkgroep Minder is Meer van de Adventskerk in Zoetermeer organiseert een informatieve avond met Marieke Henselmans. De consumptiemaatschappij is velen een doorn in het oog en toch doet bijna iedereen eraan mee. Zou het wat minder kunnen zonder dat het onaangenaam wordt? Lees meer >>

20 februari 19:​30 uur
Liberaal christendom voor iedereen
Prof. Wouter Slob geeft in Leeuwarden een lezing over Liberaal christendom. Hij is co-auteur van het gelijknamige boek dat in 2016 verscheen en positief ontvangen werd. Lees meer >>

21 februari 17:​00 uur
Bijeenkomst over man-vrouw zijn
In Dopersduin vindt een regiobijeenkomst plaats over het heikele thema 'Gevaarlijk: man-vrouw zijn'. M.m.v. Louise Pondman, Tjalling Kindt, Waldemar Epp, Wieteke van der Molen en Bart Santema. Lees meer >>

22 februari 20:​00 uur
Johan de Vos over Godelieve van Amerika
In de lezingenserie Levenskunst in Aardenburg spreekt Johan de Vos over zijn oudere zus Godelieve, die een sober leven als non leidde bij de arme Klaren in de Verenigde Staten. Hij schreef een boek over haar bijzondere leven. Lees meer >>

24 februari 14:​00 uur
Tentoonstelling 'Geloofsvervolging toen en nu' in Leeuwarden
Vanaf 24 februari worden in de doopsgezinde kerk in Leeuwarden originele exemplaren van martelaarsspiegels uit de 16e en 17e eeuw tentoongesteld, waarin in woord en beeld te zien en te lezen is hoe (onder meer) doopsgezinden werden vervolgd, gemarteld en terechtgesteld door middel van verbranding, onthoofding, ophanging en verdrinking. Ook is er aandacht voor geloofsvervolging anno nu. Lees meer >>

10 maart 10:​00 uur
Vredeswerkdag in Amsterdam Zuidoost
De Initiatiefgroep Inclusieve Veiligheid organiseert een bijeenkomst over inclusiviteit en veiligheid met het accent op migratie en anti-discriminatie. Tweedeling wordt steeds meer voelbaar in onze samenleving. Nederlanders, aan welke kant van de scheidslijn ze zich ook bevinden, voelen zich meer en meer onveilig in eigen land. Maar helpt het weren van anderen uit onze omgeving wel? Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2018   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat