Agenda

donderdag 8 maart 2018, 18:00 uur

Jaarthemakring

Atlantaflat Velp

We begonnen eerst met een heerlijke soep gemaakt door Elaine met broodjes en daarna fruit toe!

We openden met het samen lezen van Johannes 21: 1 - 19

De openbaring van Jezus bij de zee van Tiberias waarin Jezus de discipelen aanspreekt die aan het vissen zijn, het boek Johannes is zeer filosofisch en diepzinnig, erg symbolisch ook, vaak ook hebben de symbolen vaak meerdere betekenissen, waardoor de verhalen ook meer betekenissen kunnen krijgen.

De vis: vaak onzichtbaar in de diepere wateren, het geheim van leven en dood, ook een teken van de Christenen, de vijf woorden Ichtus staan voor Jezus Christus Gods In vers 7 en in vers 11 word dit woord voor vissen gebruikt. Nacht en dag: de nacht staat voor gewoon menselijk leven en het leven in Gods licht. In de nacht blijven veel zaken duister en onopgehelderd, in de dag zichtbaar en verlicht. Rechterkant: In de symboliek van aan de rechterkant de netten uitgooien, is de kant van God. Kies de goede kant zegt Jezus tegen de discipelen de rechterkant van de boot om te vissen. Herder en schapen: Dit is een symbool van van zorgzaamheid, God en Jezus worden vergeleken met een herder. Het is ook vaak een beeld voor een koning en nu ook voor Petrus in dit verhaal.

De getallensymboliek is ziet men ook terug in dit verhaal: 7 is het getal van de volheid, denk aan de zeven scheppingsdagen.

Twaalf, drie 153 zijn ook getallen die in het verhaal voorkomen. Mooi dat Paul een Griekse vertaling bij de hand had, dit kon veel verduidelijken uit dit verhaal.

Jezus kon accepteren dat Simon(zoon van Johannes)Hem als vriend zag, Paul legde dit uit aan de hand van de Griekse vertaling.

Het leven van de discipelen zal nooit meer hetzelfde zijn en gaan op weg met bagage(goede en slechte ervaringen)ook de goede en wat minder mooie karakter eigenschappen die ze bezitten. Johannes is een mooi en bijzonder boek uit de Bijbel wat aandacht vraagt van ons als mens

Heeft het leven met Jezus ons ook veranderd? die vraag kan ik zeker met ja beantwoorden, in positieve zin.

Paul deelde verder nog mee dat hij bij de komende niet aanwezig kon zijn vanwege een internationale bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken en bezoek aan Doopsgezinde gemeenten in Tanzania

Inneke Koops


Naar de agenda

Meer informatie   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Arnhem
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2018 Doopsgezind.nl